Kalksten

Kalksten kan variera avsevärt i utseende beroende på hur mycket kalcit som finns i stenen, graden av föroreningar och fördelning av fossiler. Hög kalcit kalksten har en mycket ljus färg medan föroreningar som järnoxid ger den ett gult eller brunt utseende och förekomsten av kol kommer att göra den mörkare till en svart eller grå färg. Kalksten har en hårdhets rating av 3 – 4 .

Förebyggande underhåll

För kalksten kan det vara svårt att upprätthålla en god skötsel om inte en golvvårds cykel  införs efter en golvbehandling. Eftersom den är oftast inte är polerad, är problemet med repor inte så stor en fråga som det är med marmor, men om inte en lämplig entrématts lösning finns, så kommer en finslipad yta att förlora sin attraktionskraft. Den viktigaste faktorn att överväga med underhåll av kalksten är möjligheten att få missfärgning. Dess kalcit sammansättning gör den känslig för syra angrepp från utspilld mat och dryck. Dess höga porositet kan också betyda olja kommer att genomsyra ytan och lämnar fläckar om den inte är ordentligt försluten med en genomträngande försegling.

Regelbundet underhåll

Dagligt underhåll kommer att bestå av torr och fukt moppning, detta bör ske med en bra stentvål och ibland med bara vatten. Det är viktigt att tvålrester inte byggs upp på ytan av stenen.  Syrabaserade kemikalier som används för hushållsändamål kan skada ytan av marmor och andra kalcit stenar vid kontakt. Liknande skador kan uppstå från sura livsmedel och drycker.

Professionellt regelbundet underhåll kommer att krävas för att behålla sitt finslipade och polerade utseende. Vår uppfattning är att kalksten ser bäst ut med en finslipad eller låg/medium glans, dock insisterar många på en hög glansfinish. Vissa låga värden av kalcit i kalksten kan vara mycket svåra att polera och därför kommer kristallisering att krävas.

Restaurering

När ordinarie underhåll inte längre är adekvat, kommer en restaureringen att vara nödvändig. Problem som djup färgning och felaktigt underhåll orsakar gulfärgning, vilket kräver restaurering. Det är vanligt att se kalksten som är mycket gul och med mörka virvlar på grund av dåligt underhåll. Användning av låg kvalitet på polermedel som innehåller höga halter av vax, resulterar i en sten som blir gul med tiden. Att kristallisera eller polera vid denna punkt kommer bara att fylla i smutsen vilket resulterar i en blank, men smutsigt gul yta. Några av våra kunder är ibland förvånade över att se hur ljus den ursprungliga kalkstenen är, när det översta lagret av missfärgad och överkristalliserad kalksten tas bort. Med hjälp av diamantslipning kan dess verkliga skönhet framträda igen, som ofta visar mer fossil och ett mer varierat utbud av färg.