Granit

Granit kan variera i färg beroende på den procentuella sammansättningen av andra mineraler som det innehåller. Äkta granit är vanligen vit, rosa eller grå på grund av dess höga kiselinnehåll, även andra mörka vulkaniska bergarter som basalt, säljs ofta som granit. Granit har en mängd egenskaper som gör den användbar i en mängd olika applikationer. Det är en extremt tät sten med låg porositet och är därför fläcktålig och okänslig för skador från höga temperaturer. Avsaknaden av kalcit i graniten gör den också motståndskraftig mot erosion och etsning. Dessutom har den en hårdhets rating på 7-8 vilket gör det mycket svårt att repa graniten.

Reparation och restaurering

Granit är en sten som kräver lite underhåll jämfört med andra naturliga stenar, men problem kan uppstå som kräver professionell behandling. Även granit kan ibland behandlas eller förseglas, om det utförs fel kan det resultera i fula märken och missfärgning.

Granitgolv kan förlora kisel med tiden vilket leder till uppkomsten av små hål eller kratrar. I detta fall är det enda alternativet att diamantslipa golvet och återpolera det. Detta är en mycket svår uppgift som kräver mycket mer erfarenhet och tålamod än slipning av andra stenar. Granitens hårdhet gör det mycket svårt att återställa stenen, men den har förmågan att kunna poleras till en mycket hög glans.