Golvvård Sten

Vi utför golvvård av sten

Granit

Granit kan variera i färg beroende på den procentuella sammansättningen av andra mineraler som den innehåller.
Äkta granit är vanligtvis vit, rosa eller grå eftersom 
dess höga kiselhalt, inklusive andra mörka vulkaniska bergarter
basalt, är ofta såld som granit. Granit har en mängd olika egenskaper som gör den användbar i olika tillämpningar.
Granit är en extremt tät sten med låg porositet och är 
därför fläcktålig och okänslig för skador p.g.a höga temperaturer.
Frånvaron av kalcit i graniten gör det också resistenta mot erosion och etsning. Dessutom har den en hårdhet rakning
på 7-8, vilket gör det mycket svårt 
att repa granit.

Reparation och restaurering

Granitgolv kan förlora kisel partiklar med tiden, vilket leder till uppkomsten av små hål eller kratrar. I detta fall är det
enda alternativet att diamant slipa golvet och åter- polera det. Detta är en mycket svår uppgift som kräver mycket mer
erfarenhet och tålamod än polering av andra typer av stenar. Granitens hårdhet gör det mycket svårt att återställa den,
men den har egenskapen som möjliggör det att poleras till en högglans.

Kalksten

Kalksten kan variera avsevärt i utseende beroende på mängden av kalcit närvarande i stenen, föroreningsgrad och
fördelningen av 
fossil. Hög andel kalcit i kalksten har en mycket ljus färg, medan järnoxid föroreningar kan ge den
en gul eller brunt utseende och närvaron av kol kan mörkna till svart eller grått. Kalksten har en hårdhets grad på 3-4.

Reparation och restaurering

Kalksten kan vara svårt att upprätthålla en god skötsel om inte en golvvårds rutin införs genom regelbunden
golvbehandling . Eftersom det är oftast inte är polerat. Problemet med repor är inte ett lika stort problem som
det är med marmor, Den viktigaste faktorn att beakta vid underhåll av kalksten är möjligheten av missfärgning.  

Sammansättningen av kalcit gör den känslig för syra angrepp från spilld mat och dryck. Dess höga porositet kan
också innebära att olja kommer att genomsyra ytan och lämna fläckar om den inte är tillsluten med en
genomträngande tätning.

Regelbundet underhåll

Dagligt underhåll kan bestå av torr och fuktig moppning och bör göras med en effektiv stentvål och ibland räcker
det endast med bara vatten. Det är viktigt att tvålrester inte tillförs på ytan av stenen. Syra-baserade kemikalier
som används 
för hushållsbruk kan skada ytan av marmor och andra kalcit stenar genom kontakt. Liknande skador
kan förekomma från sura livsmedel och dryckesrester.

Professionell regelbundet underhåll kan krävas för att behålla ett finslipat och polerat utseende. Vår erfarenhet är
att kalksten gör sig bäst med en finslipad eller låg / medel glans.

Restaurering

När regelbundet underhåll inte längre är tillräcklig, kommer en restauration vara nödvändig. Problem som
djupfärgning och felaktigt underhåll som orsakar gulfärgning, kräver restauration. Det är vanligt med kalksten
som är mycket gul  
och med mörka virvlar på grund av dåligt underhåll. Användningen av låg kvalitets polish
som innehåller höga halter av vax resulterar 
i att en sten blir gul med tiden. Att kristallisera eller polera vid detta
laget kommer bara att fylla i smutsen, vilket resulterar i en jämn men smutsgul yta. Några av våra kunder blir
ibland förvånad över att se hur ljust den ursprungliga kalkstenen är, 
när det översta lagret av missfärgade och
överkristalliserade kalkstenen avlägsnas. Med användning av diamantslipning kan dess verkliga 
skönhet komma
fram igen, som oftast visar mer fossil och mer varierat utbud av färgnyanser.

Marmor

Marmor finns i en mängd olika färger. Färgen på marmor bestäms av dess mineralsammansättning när den bildas.
Detta i sin tur bestäms av vilka föroreningar som finns i kalkstenen. Färgerna varierar från den välkända vita kalcit
mängden och mindre kända sorter som innehåller hematit som är rödaktig. Marmor har en hårdhets grad på 2,5 till 5.

Förebyggande underhåll

En polerat marmorgolv repas mycket lätt jämfört med ett hårdare stengolv som granit eller sand som har en hårdhets
grad på cirka 7, Marmorgolv har en hårdhets grad på omkring 3. Detta kan innebär att kristallerna är skadade och ytan
har förlorat sin reflexionsförmåga och glans.

Så det är bra att ha entrémattor som en förebyggande åtgärd för att stoppa grus och sand redan vid dörren.

Regelbundet underhåll

Varje stengolv kräver ett gott underhållsschema för att bevara det och för att fördröja restaureringstiden i möjligaste
mån. 
Dagligt underhåll består av torr och fuktig moppning , och detta görs med en bra stentvål och ibland med
endast vatten. Det är viktigt att tvålrester inte byggs upp på ytan av stenen.

Syra-baserade kemikalier som används för hushållsändamål kan skada ytan på marmor och andra kalcitstenar.
Liknande skador kan uppstå från sura livsmedel och dryckesrester på ytan.

Professionell regelbunden underhåll kommer krävs för att upprätthålla en god lyster på stenen. Detta innebär att
marmorgolvet har kristalliserat.

Restaurering

Vid en framtida tidpunkt kräver marmorgolvet en restaurering. Detta beror på att stora mängder av repor,
trafik slitage, problem med missfärgning eller andra defekter som inte kan åtgärdas med kristallisering / polering.

Restaurering av marmorgolv kräver en diamantslipning och efter det kristallisering / polering.

Skiffer

Utseendet på olika typer av skiffer kan variera avsevärt, men den vanligaste färgen är svart, grön eller grå,
men Det finns flera intressanta exempel 
som innehåller röda och gula element. Det är ett finkornig, tunt skikt av
sten med en hårdhets grad på 2,5-4 vilket betyder att det repas lätt. Skiffer kommer från många olika länder,
men några av de bästa 
stenarna kommer från Brasilien, Portugal och Wales.

Förebyggande underhåll

På grund av bristen av kalcit i kompositionen, är skiffer resistent mot syra. Problem kan uppstå om det är mycket
porös skiffer, som vissa stenar kan uppvisa, i dessa fall behövs det en tätning.

Regelbundet underhåll

Varje sten behöver en gott planerat underhållsschema för att fördröja restaureringstiden i möjligaste mån.
Dagligt underhåll kan bestå av torr och fuktig moppning, och bör göras med en effektiv stentvål och ibland med
bara vatten. Det är viktigt att tvålrester inte byggs upp på ytan av stenen.

Om skiffret är finslipat eller polerat krävs regelbundet underhåll för att bibehålla   utseendet och för att avlägsna
eventuella repor eller avtagande glans och lyster.

Restaurering

Skiffer är en mångsidig sten som kan vara grov, polerad, slät eller polerad till en glans. Skifferplattor kan se mycket
naturliga ut, men många av våra kunder klagar över tråkiga färger, ”trädgårdsgång” utseende. Under dessa
omständigheter behandlas skiffer med ett tätningsmedel som kommer att syfta till att fördjupa färgen utan att
behöva offra den grova, skiktades strukturen av stenen.