Golvvård Linoleum

Linoleum förses vid tillverkningen med ett akrylatbaserat grundskydd av ytan. Detta är avsett som bas för de olika skötselmetoder som förekommer.

I bostadsmiljö har grundskyddet lång varaktighet, om daglig rengöring sker med så torra städmetoder som möjligt.

Grundskyddet på Linoleum kan vid behov förbättras med golvvårdsvax och om man vill ha en hög glans så kan man både på linoleum-plastgolv göra en polishbehandling. Detta innebär att golvet renskuras från smuts och gammal polish, därefter så läggs en grundpolish i två lager för att försegla mattan och därefter så läggs en toppolish i två till fyra lager beroende på hur fort mattan mättas.

Ytor med högt slitage t ex entréer, korridorer mm. punktförbättras med samma vax eller polish som tidigare använts.

Vid hårt slitage på Linoleum med en förstörd yta, så går det att slipa bort det översta skiktet på mattan, då mattan är homogen och därefter behandlas mattan med vax alternativt polish.